Er karriere i mindre virsomheder plan B?

For mange nyuddannede er det plan A at begynde jobsøgningen i de store kendte virksomheder. Disse virksomheder byder på professionel sparring, høj specialisering, mulighed for uddannelse og måske en udsendelse til fjernere himmelstrøg. Det er i nogles øjne forbundet med prestige at have en kendt virksomhed på CV’et.

En karriere i mindre virksomheder rummer dog en lang række unikke fordele, som er værd at give lidt opmærksomhed, inden ansøgningsstrategien lægges.

Høj grad af indflydelse

Er du en person, som nyder at have stor indflydelse på dagligdagen? I mindre virksomheder har medarbejdere ofte en høj grad af indflydelse på arbejdsopgaver og udformningen af stillingen. I nogle tilfælde vil du være den første medarbejder, der arbejder på et givent arbejdsfelt som fx marketing, salg eller produktudvikling. Situationen rummer mulighed for stor indflydelse på retning og indhold, men indebærer samtidig et stort ansvar for at lykkes på dit arbejdsområde.

I mindre virksomheder er beslutningsveje korte og man er ikke låst af bureaukrati, tunge beslutningsprocesser og flere ledelseslag. Tit er der kun een leder, som man vender tankerne med, hvorefter man hurtigt kan skride til handling. Denne agilitet sikrer, at mindre virksomheder generelt er mere omstillingsparate end større virksomheder og at de hurtigtigere kan teste nye muligheder i markedet. Dette betyder, at dine ideer hurtigt vil kunne ses og gøre en stor forskel for virksomheden.

Mange mindre virksomheder er i en start-up proces med store ambitioner. Er du med fra starten og har virksomheden succes, sikrer du dig både en spændende karriere samt en mulighed for en ansvarsfuld lederstilling, som du er vokset ind i. Arbejdsmiljøet er i mange tilfælde dynamisk og præget af inspirerende og innovative kolleger og medarbejdere. Har du været en del af en succesfuld start-up, er det noget, vi som rekrutteringsbureau virkelig lægger mærke til.

Høj indlæring

Hos medarbejdere i større virksomheder efterspørges ofte flere kurser og mere uddannelse, specielt når de har været ansat i længere tid. Disse medarbejdere bliver ganske enkelt fagligt mætte inden for deres specifikke fag- eller ansvarsområde. Der opstår derfor et ønske om at udvikle kompetencer, således at de kan påtage sig nye ansvarsområder.

I mindre virksomheder er der i nogle tilfælde ikke så meget fokus på uddannelse og specialisering. Her foregår udviklingen mere på daglig basis. Medarbejdere har mere karakter af generalister og har mulighed for at kaste sig over nye projekter, der har deres interesse i det tempo de ønsker. I mindre virksomheder er du på mange måder lidt mere sin egen chef og har større ansvar for din egen udvikling.

Fordelen ved at arbejde i en mindre virksomhed er, at du i mange tilfælde er tæt på ledelsen. Dette betyder, at du hurtigt forstår de strategiske og økonomiske forudsætninger der ligger til grund for beslutningerne. Ledelsen vil typisk være åben for og sætte pris på dine inputs.

Ejerskab

I mindre virksomheder er du som regel på omdrejningshøjde med dine kollegers arbejdsområder. Dette giver dig i høj grad mulighed for at få forståelse for områder, der måske ikke lige ligger til dit højreben.

I større virksomheder med mange afdelinger er bliver du en mindre brik i et større puslespil. Ofte ved du ikke, hvad andre afdelinger beskæftiger sig med eller hvilke målsætninger de har. Du kan have mange kollegaer som du end ikke kender. Store virksomhederne kan være præget af intern konkurrence og er i mindre grad præget af den fælles holdånd, der kendetegner mindre virksomheder.

Resultater

Vælger du en mindre virksomhed, vælger du dermed at blive en stor brik i et lille puslespil. I mindre virksomheder kan det være sværere at gemme sig og være lidt anonym. Dine indsatser og resultater er vigtige og åbenlyse.

Trives man bedre med at flyve lidt under radaren med fastere rammer og mindre indflydelse og beslutningsansvar bør man som udgangspunkt vælge en lidt større virksomhed.

Next Rekruttering er et rekrutteringsbureau i Århus, der arbejder med ansættelse og organisationsudvikling.

“Ét af mine absolut favoritsteder i Aarhus er Teater Bodega. Jeg har ofte besøg fra udlandet, og den solide, danske mad er et sikkert hit hver gang.”

Emilie Kristensen-McLachlan, Journalist